หจก. ชวนชัยเดช

จำหน่ายแบบเรียน เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรี อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย ของใช้ในชีวิตประจำวัน ทำงบหน่วยงานราชการ

ที่อยู่: 992/1 หมู่ 7 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
เบอร์โทร: 045-361-330
แฟกซ์: 045-282-933