ข่าวสาร

ปันน้ำใจสู่โรงเรียนในเขตชายแดน จ.กาญจนบุรี

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย โดยคุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคม คุณกัญญา ปัญญาอาจอง นายกกิตติมศักดิ์ คุณเดชาธร จงจรัสพร อุปนายกสมาคม คุณอาริสา จัตฏะษา เลขาธิการสมาคม คุณกุสุมา ตรีวัชระนุกูล เหรัญญิกสมาคม คณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษา ปันน้ำใจสู่โรงเรียนในเขตชายแดน จ.กาญจนบุรี” ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 ณ สนาม อ.บ.ต.โรงเรียนกลอนโด ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 1,300 คน และมอบให้กับโรงเรียน จำนวน 27 โรงเรียน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ จึงทำให้โครงการสำเร็จและลุลวงไปด้วยดี สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไทย

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน